top of page

रोड म्याप २१/२२

Robot Stylish .jpg
Planet earth with some clouds. Americas view. Elements of image (like cloud map, world map
Futuristic collage of excited african american guy enjoying virtual reality glasses experi
Digital contents concept. Virtual reality. Streaming video. NFT. Non-fungible token..jpg
Project management chart on virtual screen. Schedule. Timeline..jpg

माथिको टाइमलाइन कम्पनीले 2022 सम्म हासिल गर्ने निश्चित समयरेखा हो। हामीसँग वर्षभरि हासिल गर्ने लक्ष्यहरू छन् जुन टाइमलाइनमा उल्लेख गरिएको छैन। यी दायराहरू 'xdx' क्रिप्टो मुद्रा, nft, DEFI/cefi परियोजनाहरू र साझेदारीहरूको लागि विशिष्ट विनिमय सूचीहरूबाट।

सबै नयाँ उपलब्धिहरू पहिले हाम्रो वेबसाइट र त्यसपछि सोशल मिडियामा घोषणा गरिनेछ।

Road Map.jpeg
City of London one of the leading centres of global finance_edited_edited.jpg
bottom of page